سخن مدیرعامل

امروزه، در این هیاهوی بازارهای داخلی و برون مرزی، تنها عامل ماندگاری و پیشرو بودن، کیفیتِ مداوم و ارتباط موثر با مشتری است. گروه صنعتی نانونیپ ( شرکت نانوپارت خزر )، برای دستیابی به رشد اقتصادی و توسعه ی پایدار در زمینه تولید و توزیع کالا، از هیچ تلاشی، در این دو عرصه، دریغ نکرده است.

حس خوبِ یک تصمیم درست؛ هدف نهایی گروه صنعتی نانونیپ است که در مشتری خود ایجاد می کند.

در طول سال ها تولید، در کشور عزیز و سرفرازمان ایران، همواره دو نکته در ذهن تمامی ارکان گروه صنعتی نانونیپ وجود داشته است، نکته اول : آموزش و مشاوره تخصصی و کاربرد آن در تولید محصولات منطبق با سلایق تمامی سطوح جامعه و نکته دوم : توسعه پایدار در روابط با مشتری و ایجاد مزیت رقابتی مداوم.

گروه صنعتی نانونیپ بر خود فرض می داند که در تمامی لایه های مدیریتی و کارمندان سازمان خود، همیشه هدف اول رضایتمندی مشتری و ایجاد حس خوب در مصرف کننده نهایی باشد.

اهداف و دیدگاه ها

هر سیستم از اجزای متعدد تشکیل شده است.به عبارت دیگر یک قطعه را به تنهایی به عنوان یک سیستم در نظر نمی گیریم. وقتی دو یا چند اِلمِان در کنار یکدیگر قرار می گیرند و مجموعه ی آن ها معنا و هویت پیدا می کند می توانیم بگوییم یک سیستم بوجودآمده است. اجزای سیستم با هم در ارتباط و تعامل هستند. یکی از مهم ترین ویژگی های یک سیستم این است که اجزای آن با هم تعامل دارند و بر روی یکدیگر تاثیر می گذارند. زمانیکه تعامل وجود ندارد صرفا یک مجموعه داریم نه یک سیستم. بنابراین بسیاری از شرکت ها یک مجموعه هستند تا یک سیستم.

گروه صنعتی نانونیپ با تکیه بر این دیدگاه توانسته است یک سیستم کارا، روبه جلو و پویا ایجاد نماید که همه ی کارکرد این سیستم بر ایجاد حس خوب در مشتری استوار است.