واحد تحقیق و توسعه

با انتخاب و استفاده صحیح از مواد شوینده و ضدعفونی کننده، می توان میزان استفاده از آنتی بیوتیک ها و شیوع سریع عوامل بیماری زا در گله را در طول دوره پرورش، به شدت کاهش داد و از خسارت هنگفتی که توسط بیماری های دام و طیور که حاصل رشد و نمو برخی از ویروس ها، باکتری ها، قارچ ها و انگل ها می باشد و از زمان تولید تا مرحله کشتار و سپس بسته بندی و حتی در سردخانه بر این محصولات وارد می شود، جلوگیری کرد.
در عصر فناوری نانو و رشد چشمگیر این صنعت می توان با شناخت اصولی روش و میزان مصرف محصولات نانونیپ که ما حصل فناوری نانو می باشند و همچنین سازگار با محیط زیست هستند، با صرف کمترین هزینه ها موجب حذف مواد شیمیایی، افزایش بهره وری و راندمان تولید و کاهش چشمگیر خسارت و تلفات را فراهم آورد.

سایت های معتبر